Bí quyết lãnh đạo giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn

Hãy để khoảng thời gian là 1 giờ co giãn cho bản kế hoạch của nhân viên, thậm chí bạn thấy nó có thể không cần thiết.

Đây là những thông tin bạn cần tham khảo:

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng những nhân viên của bạn nhận được một bản mô tả chi tiết công việc .

Bước 2: Hãy để nhân viên thấy đó là một tờ giấy hoàn toàn có giá trị và cô ấy hay anh ấy phải điền đầy đủ thông tin giá trị phản ánh công việc họ đang thực hiện.

Bước 3: Đặt thời gian và địa điểm gặp gỡ với nhân viên khi họ có vấn đề riêng tư và cần giữ kín.

Bước 4: Hãy để khoảng thời gian là 1 giờ co giãn cho bản kế hoạch của nhân viên, thậm chí bạn thấy nó có thể không cần thiết.

Bước 5: Phác thảo mục đích cho sự ước lượng tới cải tiến thực hiện công việc của nhân viên, cách đạt kết quả tốt, thiết lập một quy trình được trông đợi, nhận phản hồi hay từ những mục tiêu khác.

Bước 6: Tránh kiểu giao việc áp đặt. Hãy hỏi và để nhân viên của bạn nói cái mà họ cảm thấy và họ cần.

Bước 7: Đề nghị nhân viên lựa chọn viết một bản kế hoạch gồm nhiều điểm kế tiếp hay các ý kiến khác nhau của họ về thực hiện công việc.

Bước 8: Bạn hãy làm điều tốt nhất để nhân viên của mình được thoải mái, nếu không sự lo lắng, băn khoăn sẽ khiến họ không đi đến được mục tiêu mà bạn và công ty mong muốn.

Bước 9: Tránh tập trung chỉ ở những vùng cần thiết cải tiến. Mọi nhân viên đều muốn và cần tán dương, do vậy hãy dùng nhiều thời gian xem bản mô tả công việc của họ và có những khen ngợi kịp thời. Đó là điều cốt yếu giữ nhân viên tốt ở quanh bạn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *